Đồng hồ Flowtech lắp xung (pulse)

Đồng hồ Flowtech tích hợp xung

Lắp đa chiều Flowtech

Lắp đứng Flowtech LXHY 25 - 40

Đồng hồ điện từ Flowtech - Compact (FMA)

Đồng hồ lưu lượng điện từ Flowtech -Comapct (FMA)

Đồng hồ điện tử Turbine Flowtech (FLT)

Đo bằng cánh quạt, hiển thị số điện tử. Toàn thân inox

Đồng hồ điện từ Flowtech -Remote (FMA)

Đồng hồ lưu lượng dạng điện từ hiệu Flowtech (FMA)

Dạng mẹ bồng con

Nhập nội dung bài viết

Nước sạch nối bích

Nhập nội dung bài viết

Lắp đứng

Nhập nội dung bài viết

Thân Inox ren

Đo nước sạch, nước tinh khiết

Nước nóng ren

Nhập nội dung bài viết

Đồng hồ cơ cấp C

Nhập nội dung bài viết