Đồng hồ điện tử Turbine Flowtech (FLT)

Đo bằng cánh quạt, hiển thị số điện tử. Toàn thân inox

Điện từ Flowtech (FMA)

Đồng hồ lưu lượng dạng điện từ hiệu Flowtech (FMA)

Dạng mẹ bồng con

Nhập nội dung bài viết

Nước sạch nối bích

Nhập nội dung bài viết

Lắp đứng

Nhập nội dung bài viết

Thân Inox ren

Đo nước sạch, nước tinh khiết

Nước nóng ren

Nhập nội dung bài viết

Lắp xung bích

Nhập nội dung bài viết