Đồng hồ nước nóng hiệu Turkoglu – Thổ Nhĩ Kỳ

Đồng hồ đo nước nóng hiệu Turkoglu – Thổ Nhĩ Kỳ
DN15 – DN50: Thân đồng nối ren, Mặt số khô, Truyền động từ tính, đa tia, Cấp B (R80), Tmax 90 độ C
Model: Oylat

Để nhận báo giá sản phẩm mới nhất. Xin liên hệ với nhân viên kinh doanh của chúng tôi theo số điện thoại dưới đây: