Van cổng hiệu ETM – China

Van cổng (Gate valve) hiệu ETM- China
Sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu
Sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu. PN10, PN16, PN25, PN40, PN63
Chuyên dùng cho lĩnh vực lò hơi, nhiệt điện, tàu biển

Để nhận báo giá sản phẩm mới nhất. Xin liên hệ với nhân viên kinh doanh của chúng tôi theo số điện thoại dưới đây: