Wireless Datalogger – EMS

Các thiết bị kết nối truyền dữ liệu không dây

GPRS/3G/4G Wireless Datalogger – GTI5
GPRS/3G/4G Wireless Datalogger – GTI6
NB-IoT Datalogger – MINI-N series

Để nhận báo giá sản phẩm mới nhất. Xin liên hệ với nhân viên kinh doanh của chúng tôi theo số điện thoại dưới đây: