Đồng hồ điện từ Flowtech dùng Pin

Đồng hồ điện từ Flowtech – Malaysia

Model: FMA (DN15-DN2200)

Dùng pin. Màn hình liền thân và rời thân

Để nhận báo giá sản phẩm mới nhất. Xin liên hệ với nhân viên kinh doanh của chúng tôi theo số điện thoại dưới đây: