Đồng hồ nước thải Flowtech – Malaysia

Đồng hồ chuyên đo nước thải dạng cơ Flowtech
Model: LXXG50-300
Cánh quạt cấu tạo đặc biệt, khác với dạng đo nước sạch truyền thống

Để nhận báo giá sản phẩm mới nhất. Xin liên hệ với nhân viên kinh doanh của chúng tôi theo số điện thoại dưới đây: