Lưu lượng kế Influx – Anh

Lưu lượng kế dùng để test lưu lượng máy bơm chữa cháy hiệu INFLUX -ANH
Chứng chỉ: LPCB/FM

Để nhận báo giá sản phẩm mới nhất. Xin liên hệ với nhân viên kinh doanh của chúng tôi theo số điện thoại dưới đây: