Đồng hồ nước lạnh DH-Bỉ

Đồng hồ nước lạnh hiệu DH – sx tại Bỉ
Model: DHW1000, DN50 – DN500. Class B
Xuất xung-pulse (option)

Để nhận báo giá sản phẩm mới nhất. Xin liên hệ với nhân viên kinh doanh của chúng tôi theo số điện thoại dưới đây: