Đồng hồ inox Flowtech – Malaysia

Model: LXSG15 – 50: Nối ren
Model: LXLC50 – 300: Nối bích

Để nhận báo giá sản phẩm mới nhất. Xin liên hệ với nhân viên kinh doanh của chúng tôi theo số điện thoại dưới đây: