Đồng hồ nước nóng 130 độ C Flowtech -Malaysia

Đồng hồ nước nóng Flowtech
Model: LXSH 15 – 50, Thân đồng, nối ren, Tmax 90 độ C
Model: LXLH 50 -300, Thân gang, nối bích, Tmax 130 độ C

Để nhận báo giá sản phẩm mới nhất. Xin liên hệ với nhân viên kinh doanh của chúng tôi theo số điện thoại dưới đây: