Đồng hồ điện tử Turbine Maxiflo – Korea

Đồng hồ điện tử dạng cánh quạt Turbine
Toàn thân inox
Model: MTL

Để nhận báo giá sản phẩm mới nhất. Xin liên hệ với nhân viên kinh doanh của chúng tôi theo số điện thoại dưới đây: