Kính quan sát

Kính quan sát nối ren và  bích
Thân gang, inox, nhựa

Để nhận báo giá sản phẩm mới nhất. Xin liên hệ với nhân viên kinh doanh của chúng tôi theo số điện thoại dưới đây: